Poradenství

Společnost SportsScouting zajišťuje svým klientům kompletní poradenský servis v následujících oblastech:

  • financí – odborné finanční poradenství; zejména snaha pomoci sportovcům pochopit důležitost finančního plánování, když většina dnešních vrcholových sportovců si neuvědomuje nutnost vytvářet si finanční rezervy již během profesionální sportovní kariéry; kontrola stávajícího portfolia (úvěrů, hypoték, spořících účtů či obdobných investičních nástrojů apod.) a jeho optimalizace, tyto služby poskytujeme jak začínajícím sportovcům tak i stávajícím profesionálním sportovcům

  • daní a účetnictví – poskytování daňového poradenství, včetně zpracování daňového přiznání, vedení účetnictví, popř. evidence příjmů, součástí poskytování služeb je samozřejmě i zhodnocení, zda je výhodnější uplatňovat skutečné výdaje anebo uplatňovat výdaje stanoveným procentuálním paušálem

  • práva – kompletní právní poradenství při sjednávání podmínek a uzavírání smluv, zastupování v jakýchkoliv sporech a řízeních souvisejících nejen s činností společnosti SportsScouting a s vaším sportovním zaměřením

  • sportovních dovedností – poradenství a konzultace s rodiči mladých sportovců, zaměřené na výkonnost jejich dětí, fyzické a psychické předpoklady aj.; konzultace provádějí specialisté na dané sportovní odvětví, kteří provedou podrobnou analýzu stavu a navrhnou varianty tréninkových plánů, včetně vysvětlení všech výhod a nevýhod, doporučí optimální postup

Vysoká odbornost nabízeného servisu je zajištěna formou spolupráce se specialisty z dotčené oblasti, kupříkladu s advokáty, daňovými a finančními poradci, auditory, soudními znalci, lékaři, psychology a fyzioterapeuty.


Copyright SportsScouting, s.r.o., Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň
Dotazy e-shop: e-mail: kasaly@sportsscouting.cz